Velkommen til Charlottenlund Privathospital

Høreapparatbehandling og tilskudsregler

“Lige fra første øjeblik har vi følt os trygge og i godt selskab på Charlottenlund Privathospital, hvor kompetente og venlige mennesker har taget sig af os på bedste vis” 

Jørn Hjorting

INFORMATION OM HØREAPPARATBEHANDLING

Alle patienter undersøges inden køb af høreapparat af både speciallæge og universitetsuddannet audiologopæd.

Dette er Deres garanti for højeste faglige niveau og samtidig ligger vore priser under de kendte “hørekæder” ligesom De hos os altid får 4 års fuld forsikring med i prisen – en service som De andre steder typisk betaler flere tusinde kroner ekstra for.

Alle behandlinger foretages i de nye flotte lokaler i det nye eksklusive Charlottenlund Privathospital i hjertet af Charlottenlund. Vi har naturligvis elevator og ligger tæt på offentlig parkering og transport.

HUSK

Høreapparatbehandling starter hos Deres ørelæge og ikke i en butik.

Kun sådan får De en korrekt faglig vurdering.

VORE PRISER ER MARKANT LAVERE END

I DE SÅKALDTE “HØREKÆDER”

Widex

INFORMATION OM PRIVAT BEHANDLING

I Charlottenlund Privathospital kan De købe høreapparater med offentligt tilskud. Offentligt tilskud gives såfremt det er første gang De skal have høreapparater, eller såfremt det er mere end 4 å siden De sidst har fået høreapparater*.

Det offentlige tilskud udgør aktuelt 6.502 kr. v. behandling med to høreapparater.

For yderligere oplysninger videre tilskudsregler henviser vi til sundhedsstyrelsen hjemmeside samt til nedenstående pjece

INFORMATION OM HENVISNING TIL OFFENTLIG BEHANDLING

Speciallægen kan henvise Dem til et offentligt sygehus med henblik på behandling. Der må påregnes ventetid på mellem 6 og 12 måneder. Apparaterne er til låns og behandlingen er gratis, men giver ikke mulighed for behandling med de bedste høreapparater.

INFORMATION OM “PULJEORDNINGEN”

Hos nogle speciallæger tilbydes behandling i såkaldt puljeordning. Dette betyder at De vil kunne få udleveret et gratis offentligt høreapparat, på nøjagtig samme vilkår som ovenfor beskrevet, blot foregår behandlingen i en speciallægeklinik og ikke på hospitalet. Der er strenge krav til hørelsen og skelneevnen som skal være opfyldt for at De kan tilbydes behandling i puljeordning. Dette tilbydes derfor ikke i Øre-næse-halsklinikken v. speciallæge Jacob Fisker eller i Charlottenlund Privathospital.

Sundhedsstyrelsen
Pjece hoeretab

ADGANG FOR GANGBESVÆREDE

Der er adgang til høreklinikken i Charlottenlund Privathospital uden at skulle op ad trapper.

Når De står på hjørnet af Jægersborg Alle og Fredensvej (lige ved hjørnet af Meny).

– følger de fortovet ned langs Meny, mod Pakke-Posten, hvor de finder bagindgangen til Charlottenlund Privathospital, hvorfra en elevator fører dem op på 3. sal.

Force tech
Ikas
Patientsikkerhed