Project Description

Øre-næse-halsklinikken i bagsværd tilbyder udlevering og tilpasning af gratis høreapparater over den offentlige sygesikring.

Dette betyder, at De kan i nogle tilfælde tilbydes udlevering af Deres høreapparat i Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd, i stedet for at blive henvist til en audiologisk hospitalsafdeling.
Udlevering af offentlige høreapparater i Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd, foregår på samme måde og vilkår som på hospitalet, blot foregår dette i klinikkens lokaler og uden ventetid. Udlevering af høreapparater i klinikken tilbydes kun patienter med lægefagligt ukomplicerede høretab, mens behandling af høretab hos børn, samt komplicerede høretab med tab af f.eks. skelne-evne, fortsat foregår på hospitalet.

Om apparaterne:

Der er ikke forskel på de apparater som tilbydes i klinikken og på hospitalet og disse tilpasses og indstilles af klinikkens audiologiassistent Mikael Kristensen, som kommer fast i klinikken.
Der er mulighed for at vælge blandt en bred vifte af apparater af høj kvalitet fra alle de store producenter, som bl.a. Bernafon, Siemens, Widex, Oticon, Phonak m.fl.

Valg af apparat foretages i samråd med audiologiassistent Mikael Kristensen, som udfra høretabets størrelse og karakter, krav til form, funktion og farve, vil rådgive Dem om, hvilket apparat der passer bedst til netop Deres høretab.

Om ventetid på behandling:

Klinikken har ca. to måneders ventetid på behandling med gratis offentlige høreapparater i perioden januar-juli.

Da klinikken kun har tilladelse til udlevering af gratis offentlige høreapparater til ca. 150 patienter om året, er der ikke mulighed for udlevering  af apparater i halvåret juli-december, hvor klinikken til gengæld sælger høreapparater med offentligt tilskud. Se mere om dette under punktet.

Vedr. private “hørekæder”

Såfremt De har et høretab som gør Dem berettiget til et nyt høreapparat eller fornyelse af et eksisterende apparat, anbefaler vi at De enten vælger at blive henvist til en af de audiologiske afdelinger, eller vælger udlevering af høreapparat hos en praktiserende speciallæge under samme ordning. Dette er muligt i Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd.

Såfremt De overvejer at vælge en de private “hørekæder”, anbefaler vi, at De inden da kommer forbi og får en snak med os om fordele og ulemper ved denne mulighed.

Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd tilbyder ligeledes salg af Bernafon høreapparater med offentligt tilskud.

Sådan får De nyt høreapparat !

Såfremt De ønsker høreapparat og gerne vil høre nærmere om mulighederne for privat eller offentlig behandling i klinikken eller ønsker henvisning til behandling eller fornyelse på en audiologisk afdeling, bedes De bestille tid til undersøgelse og høreprøve.