Charlottenlund Privathospital

Det Udvidede Fri Sygehusvalg (DUF)

Retten til at vælge et privathospital når der er lang ventetid i det offentlige…

44 98 19 21 telefonisk tidsbestilling
Online tidsbestilling

Er du henvist til operation på et offentligt sygehus kan du i mange tilfælde blive opereret  på Charlottenlund Privathospital i offentligt regi og helt uden ventetid !

Du kan blive opereret på Charlottenlund Privathospital, hvis behandlingsgarantien på 1 måned ikke kan overholdes i det offentlige.

Du skal være opmærksom på, at den 1 månedes ventetid beregnes som 30 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Du skal være opmærksom på, at den 1 månedes ventetid beregnes som 30 dage fra den dato, hvor sygehuset i din bopælsregion modtager en henvisning fra din læge, og frem til den dato, hvor behandlingen kan starte.

Rettigheder ved ændring af operationsdato

Har du fået tilbudt en operationsdato, og sygehuset ændrer den, har du ret til at vælge at få foretaget operationen på et privat aftalehospital – uanset omfanget for udsættelsen.

Se i øvrigt mere om reglerne på www.sygehusvalg.dk

Information, råd og vejledning

I din indkaldelse fra sygehuset kan læse, hvilket patientkontor du kan kontakte for at få information og vejledning om hvor vidt du er omfattet af muligheder for at vælge et privathospital.

Indkaldelsen oplyser blandt andet:
– om tid og sted for din udredning, undersøgelse eller behandling
– om regionen kan tilbyde dig diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for fristen på 30 dage
– om retten til hurtig udredning og dine muligheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg
– om ventetider på behandling på sygehusene i din bopælsregion og andre regioner

Ønsker du således at blive opereret – igennem det udvidede fri sygehusvalg – på Charlottenlund Privathospital, skal du altså blot tage kontakt til patientkontoret på det hospital som har indkaldt dig. Patientkontoret kan herefter sørge for at din henvisning bliver sendt videre til os, så vi kan kontakte dig og en operation kan blive aftalt.

Husk også at mange er omfattet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer som i mange tilfælde dækker – også selvom du ikke er omfattet af det udvidede fri sygehusvalg. 

Kontakt din sundhedsforsikring for nærmere oplysninger om dækning – Charlottenlund Privathospital samarbejder med de førende danske sundhedsforsikringer.